Το νέο σεμινάριο ηλεκτροκίνησης της DEKRA

Ηλεκτροκίνηση: το αύριο στις μεταφορές

Με τον όρο ηλεκτροκίνηση, εννοείται το σύνολο των οχημάτων και υποδομών, τα οποία αξιοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια με κύριο σκοπό την μεταφορά και μετακίνηση. Η ιδέα της ηλεκτροκίνησης δεν είναι καινούργια, όπως ίσως θεωρούν αρκετοί, απλά πλέον καθίσταται αναγκαίο να αντικαταστήσει τα συμβατικά οχήματα εσωτερικής καύσης (βενζινοκίνητα, πετρελαιοκίνητα και υγραερίου) και στοχεύει σε μια νέα πιο πράσινη και βιώσιμη λύση στον τομέα των Μέσων Μεταφοράς. 

H διατήρηση των φυσικών πόρων και ενός καθαρού περιβάλλοντος, καθώς και η βιωσιμότητα παραμένουν τα πιο σημαντικά επιχειρήματα για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Οι ανάγκες εκπαίδευσης για την ασφάλεια των ηλεκτρικών, υβριδικών, και οχημάτων κυψελών καυσίμου, θα αυξηθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια, καθώς ο όγκος πωλήσεων των ηλεκτρικών οχημάτων πρόκειται να αυξηθεί από 2 εκατομμύρια μονάδες το 2020, σε 54 εκατομμύρια μονάδες το 2040. 

H DEKRA προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σεμινάριο ηλεκτροκίνησης με τεχνική εκπαίδευση μέσω app και πιστοποίηση, προσαρμοσμένη ώστε να ανταποκρίνεται απόλυτα στις νέες απαιτήσεις ασφάλειας οδηγών, επισκευαστών, ασφαλιστικών εταιριών, χειριστών ρυμουλκών, εμπόρων και συνεργείων.

Α white electric car while charging

Ε-mobility Training

Σε μια οργανωμένη προσπάθεια για μεταφορά προηγμένης τεχνογνωσίας, ήταν αναγκαίο να αναπτυχθεί ένα ανεξάρτητο πρότυπο εκπαίδευσης, με κύριο στόχο να συμβάλει στην επαγγελματική εκπάιδευση και κατάρτιση των ενδιαφερόμενων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της αναδυόμενης αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων και της ηλεκτροκίνησης.

Με αυτή την αφορμή η DEKRA, σε συνεργασία με έμπειρους τεχνικούς, εκπαιδευτές και ειδικούς στην ηλεκτροκίνηση, σχεδίασε το καινοτόμο σεμινάριο ηλεκτροκίνησης, με τίτλο ''E-Mobility Training'', το οποίο απαντά στις απαιτήσεις ασφάλειας στην ηλεκτροκίνηση. Το σεμινάριο για την ηλεκτροκίνηση στηρίζεται σε ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο, το εκπαιδευτικό app της DEKRA, ‘Εκπαιδευτικός Κύβος’ και με την υποστήριξη της πλατφόρμας LMS της DEKRA, εμπλουτισμένο με τεχνικές gamification, διαθέσιμο σε smartphonetablet και υπολογιστές.

Αυτό λοιπόν είναι το E-Mobility Training, ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό σεμινάριο με πιστοποίηση, με το οποίο χειριστές, προμηθευτές, επισκευαστές και τεχνικοί από όλο τον κόσμο θα γνωρίζουν πώς να χειρίζονται με ασφάλεια, να ρυμουλκούν, να επισκευάζουν και να συντηρούν ηλεκτρικά, υβριδικά και οχήματα κυψελών καυσίμου. H DEKRA, ως ανεξάρτητος φορέας, εκδίδει πιστοποίηση για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου. 

Τα οφέλη του σεμιναρίου ηλεκτροκίνησης

Το σεμινάριο ηλεκτροκίνησης επιτρέπει στους Χειριστές, Προμηθευτές, Οδηγούς και Τεχνικούς να είναι σίγουροι για τις γνώσεις τους σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς λειτουργίας,  μεταφοράς και ρυμούλκησης, επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών, υβριδικών οχημάτων και κυψελών καυσίμου.

Επιπλέον, η εκπαίδευση είναι πλήρως σύγχρονη και εναρμονισμένη με την τελευταία τεχνολογία, αφού πραγματοποιείται με στοιχεία εκμάθησης 3D, αρκετά επεξηγηματικά βίντεο εκμάθησης, αλλά και την χρήση ρεαλιστικών μοντέλων (ηλεκτρικών, υβριδικών και κυψελών καυσίμου) μέσω της εικονικής πραγματικότητας. Με αυτόν τον τρόπο, η γνώση για την δομή των ηλεκτρικών οχημάτων μεταφέρεται με κατανοητό και ψυχαγωγικό τρόπο με διάφορες ασκήσεις 3D, επεξηγηματικά βίντεο για την εισαγωγή στις βασικές έννοιες, αλλά και την πρακτική εξάσκηση σε πραγματικό όχημα.

Οι συμμετέχοντες, με το πέρας του εκπαιδευτικού σεμιναρίου για τα ηλεκτρικά οχήματα, θα είναι πιστοποιημένοι από την DEKRA, έναν ανεξάρτητο φορέα με πολυετή εμπειρία και διεθνή αναγνωρισιμότητα στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης.

Τι προσφέρει η πιστοποίηση

  • Απόκτηση απαραίτητων ικανοτήτων, ακολουθώντας τα διαφορετικά βήματα σε ένα συναρπαστικό ταξίδι μάθησης, με την μέθοδο του gamification και με την χρήση Virtual Reality. 
  • Αξιολόγηση των απαραίτητων ηλεκτροτεχνικών εργασιών, αναγνώριση πιθανών κινδύνων και δυνατότητα λήψης των κατάλληλων προστατευτικών μέτρων.
  • Πρόσβαση στο εκπαιδευτικό app της DEKRA, ‘Εκπαιδευτικός Κύβος- e-learning App’, με συνεχή ροή σε νέο εκπαιδευτικό υλικό για 1 έτος μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. 
  • Πρόσβαση στη βάση δεδομένων των EV και στα εγχειρίδια των Κατασκευαστών, για  1 έτος μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.
  • Πιστοποίηση που φέρει την σφραγίδα της DEKRA.
E-mobility training with the gamification method and the use of Virtual Reality
A young man smiling, while he is wearing virtual reality glasses
SECTION

Eπίπεδα & διάρκεια πιστοποίησης

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αποκτήσουν και να εξασκήσουν όλες τις απαραίτητες ικανότητες, ακολουθώντας τα διαφορετικά βήματα σε ένα συναρπαστικό ταξίδι μάθησης σε δύο επίπεδα:

 • Junior Profile (ως προϋπόθεση για όλους) περιέχει την αρχική ψηφιακή εκπαίδευση για οδηγούς γερανών, operators, και call center, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Ο χρόνος εκμάθησης είναι περίπου 5 ώρες.

 • Senior Profile (για πιο προχωρημένους οδηγούς/τεχνικούς) περιέχει την Αρχική Ψηφιακή Εκπαίδευση μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και επιπλέον πρακτικής εκπαίδευσης στην τάξη. Η διάρκεια εκπαίδευσης είναι περίπου 1 ώρα digital training και μιάμιση ημέρα Πρακτικής Εκπαίδευσης στην Τάξη.

* Το Junior Profile είναι προαπαιτούμενο, πριν την συμμετοχή στο Senior Profile. 

H εκπαίδευση για την υγεία και την ασφάλεια, μπορεί να είναι πολύ ευχάριστη & ασφαλής!

A white robotic hand holding car keys

Ημερομηνίες

19.9.2022 - 30.9.2022

Διεξαγωγή

‘Εκπαιδευτικός Κύβος- e-learning App’

© Dekra Akademie. All rights reserved. Design by Digitanet.