Προστασία δεδομένων

Πολιτική Απορρήτου και Ασφαλείας

Η παρούσα πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Ασφαλείας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας της DEKRA Akademie Ε.Π.Ε, καθώς και των προσωπικών πληροφοριών που τηρούνται στην DEKRA Akademie Ε.Π.Ε. Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Ασφαλείας περιγράφονται με σαφήνεια τα είδη των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών που μπορεί να συλλέγονται από την DEKRA Akademie Ε.Π.Ε. Ειδικότερα, περιγράφονται οι τρόποι με τους οποίους τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των χρηστών δύναται να χρησιμοποιηθούν, επεξεργαστούν, αποθηκευθούν και για ποιούς σκοπούς πάντοτε σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2472/1997), του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/46 ΕΚ και των συναφών εφαρμοστέων διατάξεων. Η εταιρία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σχεδιασμένα για την προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή κι επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους. Στην προσπάθειά μας αυτή βρισκόμαστε σε διαρκή διαδικασία ενημέρωσης κι εκπαίδευσης , ώστε να συμμορφωνόμαστε και συμβαδίζουμε με το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Υπεύθυνη Αρχή
DEKRA Akademie Ε.Π.Ε
Βασ. Όλγας 38
54641 Θεσσαλονίκη

Τι είδους πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και με ποιον τρόπο συλλέγονται αυτά:

Θα συλλέγουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα  σας μόνο σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία. Μπορεί να τις συλλέγουμε από ένα εύρος πηγών και μπορεί να σχετίζονται με οποιοδήποτε από τις υπηρεσίες μας που αιτείστε, συνεργασίες που τηρείτε ή τηρούσατε στο παρελθόν. Επίσης, μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικές με εσάς όταν συναλλάσσεστε μαζί μας, π.χ. όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας ή τoυς εναλλακτικούς διαύλους επικοινωνίας μας, μας καλείτε ή επισκέπτεστε τα γραφεία μας  ή μας  ρωτάτε για οποιοδήποτε από τις υπηρεσίες μας. Η προσωποποίηση βάσει των αναγκών και των προτιμήσεων μας (profiling) προκύπτει από τα στοιχεία που αντλούμε από τα προσωπικά σας δεδομένα.

Κάποιες πληροφορίες χορηγούνται απευθείας από εσάς, π.χ. όταν παρέχετε τα στοιχεία σας για την εγγραφή σας στο κατάλογο εισηγητών ή όταν παρέχετε τα στοιχεία σας για την πρόσληψη σας.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε, μπορεί να περιλαμβάνουν:

Πληροφορίες που εσείς μας παρέχετε, ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά όπως για παράδειγμα:

 • προσωπικά στοιχεία, π.χ. όνομα, προηγούμενα ονόματα, φύλο, ημερομηνία και τόπο γέννησης,
 • στοιχεία επικοινωνίας, π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,
 • πληροφορίες σχετικές με την ταυτότητά σας, π.χ. φωτογραφία ταυτότητας, στοιχεία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, αριθμό Εθνικής Ασφάλισης, Εθνικό Δελτίο ταυτότητας, εθνικότητα, φορολογικά στοιχεία,
 • στοιχεία του βιογραφικού σας σημειώματος,
 • έρευνα αγοράς, π.χ. πληροφορίες και γνώμες, οι οποίες εκφράζονται όταν συμμετέχετε σε έρευνα αγοράς,
 • άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς, τις οποίες μας παρέχετε συμπληρώνοντας έντυπα ή επικοινωνώντας μαζί μας είτε με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διαδικτυακά ή διαφορετικά, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση πρωτοκόλλου δικτύου (IP address) της συσκευής σας, π.χ. ηλεκτρονικός υπολογιστής, tablet, laptop, smartphone. Οι τεχνικές αυτές πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται για την ομαλή λειτουργία και απόδοση της ιστοσελίδας και δεν αποθηκεύονται μόνιμα στις υποδομές μας.

Πληροφορίες/Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε ή δημιουργούμε σχετικά με εσάς (κατηγορίες ενδεικτικά αναφερόμενες κι όχι περιοριστικά)

 • στοιχεία των έως τώρα εκπαιδευμένων και στοιχεία εκπαιδευόμενων στο μέλλον από οποιοδήποτε φορέα κατάρτισης, σε οποιοδήποτε σχολείο/χώρο πραγματοποιείται η εκπαίδευση, από οποιαδήποτε χώρα κι αν προέρχονται οι εκπαιδευόμενοι και με βάση το εκάστοτε τρέχον πρόγραμμα εκπαίδευσης
 • στοιχεία των έως τώρα εκπαιδευτών που συμμετείχαν στα ήδη πραγματοποιιηθέντα προγράμματα εκπαίδευσης καθώς και στοιχεία των εκπαιδευτών που θα συμμετάσχουν στα μελλοντικά προγράμματα εκπαίδευσης
 • πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε έγγραφα των πελατών,
 • πληροφορίες εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) και πωλήσεων, π.χ. λεπτομέρειες των υπηρεσιών που λαμβάνετε και τις προτιμήσεις σας,
 • cookies και παρόμοιες τεχνολογίες τις οποίες χρησιμοποιούμε για να σας αναγνωρίζουμε, να μας υπενθυμίζουν τις προτιμήσεις σας και να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο το οποίο σας παρέχουμε – η πολιτική μας για τα cookies περιέχει περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies,
 • αρχεία αλληλογραφίας και άλλων επικοινωνιών μεταξύ μας, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζωντανής συνομιλίας, άμεσων μηνυμάτων και επικοινωνιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
 • αρχεία που μας παρέχετε όταν υποβάλλετε αίτηση Εργασίας στην Εταιρία ή αποστέλλετε βιογραφικό σας σημείωμα,
 • αρχεία που μας παρέχετε όταν υποβάλλετε αίτηση για συμμετοχή στα προγράμματα εκπαίδευσης ή αποστέλλετε βιογραφικό σας σημείωμα,
 • πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης “browser” ή της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας,
 • μας τα παρέχει κάποιος τρίτος συνεργάτης σας αφού του έχετε δώσει ήδη τη συναίνεσή σας,
 • πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς όταν συμπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρμες ή αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο “email” με σκοπό να χρησιμοποιήσετε ή πληροφορηθείτε τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας .

Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες/προσωπικά σας δεδομένα

Τις πληροφορίες αυτές /προσωπικά σας δεδομένα θα τις χρησιμοποιούμε μόνο είτε όταν έχουμε τη συγκατάθεσή σας είτε όταν έχουμε άλλο νόμιμο λόγο για τη χρήση αυτών.

Αυτοί οι λόγοι περιλαμβάνουν περιπτώσεις που:

 • είναι απαραίτητο να επιδιώξουμε τα έννομα συμφέροντα μας,
 • είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες για την εκτέλεση σύμβασης  μαζί σας,
 • είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες για να συμμορφωθούμε με μια υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς
 • θεωρούμε ότι η χρήση των πληροφοριών σας όπως περιγράφονται είναι προς το δημόσιο συμφέρον
 • είναι απαραίτητο να στοιχειοθετήσουμε, ασκήσουμε ή υποστηρίξουμε τα έννομα συμφέροντά μας, ή

 Οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας:

 • παροχή των υπηρεσιών μας,
 • διασφάλιση ασφάλειας κι επιχειρησιακή συνέχεια,
 • διαχείριση κινδύνου,
 • εφαρμογή βελτίωσης προϊόντων και υπηρεσιών,
 • αναλύσεις δεδομένων για να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις συνθήκες και τις προτιμήσεις σας, ώστε να διασφαλίζουμε ότι μπορούμε να σας παρέχουμε την βέλτιστη υπηρεσία και να σας παρέχουμε μία εξατομικευμένη υπηρεσία,
 • προστασία των έννομων δικαιωμάτων και συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας,
 • σκοπούς ανάπτυξης και σχεδιασμού υπηρεσιών.

Περισσότερές λεπτομέρειες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να βρείτε στο κατωτέρω Παράρτημα.

Συμμόρφωση με τους νόμους και υποχρεώσεις κανονιστικής συμμόρφωσης

Η εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο για σαφώς καθορισμένους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας πάντα σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και για να τα μοιραζόμαστε με κανονιστικές και άλλες αρχές, στις οποίες υπόκεινται οι εταιρείες του Ομίλου DEKRA. Πράττουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο μόνο με βάση ότι είναι απαραίτητο ώστε να συμμορφωνόμαστε με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το νόμο ή είναι προς όφελος των έννομων συμφερόντων μας και εκείνων των άλλων. Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η εταιρία περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή κι επίκαιρα, τηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας και προστατεύονται από επαρκή μέτρα ασφαλείας. 

Εμπορική προώθηση (μάρκετινγκ) και έρευνα αγοράς

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουμε λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες της DEKRA Akademie ΕΠΕ. Ενδέχεται να σας στέλνουμε μηνύματα εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, μηνυμάτων κειμένου ή ασφαλών μηνυμάτων. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνετε μηνύματα εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) ή να επιλέξετε να σταματήσετε να τα λαμβάνετε ανά πάσα στιγμή. Για να κάνετε αυτή την αλλαγή, παρακαλώ επικοινωνείτε μαζί μας.

Αν μας ζητήσετε να μην σας αποστέλλουμε εμπορικές προωθήσεις (μάρκετινγκ), μπορεί να χρειαστούμε μια σύντομη χρονική περίοδο για να ενημερώσουμε τα συστήματά μας και τα αρχεία μας, ώστε να ανταποκρίνονται στο αίτημά σας, κατά τη διάρκεια του οποίου ενδέχεται να συνεχίσετε να λαμβάνετε μηνύματα εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ). Ακόμα και αν μας ζητήσετε να μην σας αποστέλλουμε πλέον μηνύματα εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ), θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας παρέχουμε σημαντικές πληροφορίες αν χρειάζεται να σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για έρευνα αγοράς και για να αναγνωρίσουμε τις τάσεις. Εταιρίες έρευνας αγοράς που ενεργούν για λογαριασμό μας μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μεθόδων επικοινωνίας για να σας προσκαλέσουν να συμμετάσχετε στην έρευνα. Δε θα σας προσκαλέσουμε να λάβετε μέρος στην έρευνα χρησιμοποιώντας μία μέθοδο επικοινωνίας την οποία μας έχετε ζητήσει να μην χρησιμοποιούμε. Οποιεσδήποτε απαντήσεις παρέχετε ενώ συμμετέχετε στην έρευνα αγοράς θα μας αναφέρονται ανώνυμα, εκτός κι αν μας παρέχετε την άδεια να μοιραζόμαστε τα στοιχεία σας. 

Με ποιον ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα σας

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλους, όπως με συγγενείς εταιρίες της DEKRA Akademie ΕΠΕ σε διεθνές επίπεδο (όμιλος εταιριών DEKRA) με συνεργάτες μας ή με τρίτους ή και με εταιρίες που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες (ενδεικτικά τεχνικές, λογιστικές, συμβουλευτικές, τραπεζικές, νομικές υπηρεσίες κλπ), για περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση της σύμβασης, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, για σκοπούς marketing, διαχείρισης δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης. Οι εν λόγω τρίτοι, όπως και το προσωπικό της εταιρίας, έχουν δεσμευτεί συμβατικά απέναντι στην εταιρία μας ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους και δε θα διαβιβάσουν ή κοινοποιήσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, εκτός αν αυτό επιβάλλει ο νόμος, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων όταν εμείς ή εκείνοι:

 • χρειάζεται να το πράξουμε/πράξουν για να σας προσφέρουμε/προσφέρουν υπηρεσίες που έχετε ζητήσει,
 • έχουμε/έχουν δημόσιο ή έννομο καθήκον να το πράξουμε/πράξουν,
 • χρειάζεται σε σχέση με την υποβολή αναφορών κανονιστικής συμμόρφωσης, δικαστική προσφυγή ή διεκδίκηση ή υπεράσπιση νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων,
 • έχουμε/έχουν έννομο επιχειρηματικό λόγο για να το πράξουμε/πράξουν π.χ. για να διευκολύνουμε/ουν άλλη εταιρεία να σας παρέχει τις υπηρεσίες τις οποίες έχετε ζητήσει,
 • έχουμε/έχουν ζητήσει την άδειά σας για να μοιραστούμε/μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες και έχετε συμφωνήσει.

Μπορούμε να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας γι’ αυτούς τους σκοπούς με άλλους μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

 • άλλες εταιρείες του ομίλου της DEKRA και οποιουσδήποτε υπεργολάβους, αντιπροσώπους ή παρόχους υπηρεσιών που εργάζονται για εμάς ή παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς ή σε άλλες εταιρείες του ομίλου της DEKRA (συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των υπεργολάβων, των διευθυντών και των υπαλλήλων τους),
 • οποιαδήποτε πρόσωπα ή εταιρείες όπου απαιτείται, σε σχέση δυνάμει της σύμβασής μας μαζί σας,
 • όργανα επιβολής του νόμου, δημόσιοι κυβερνητικοί φορείς, δικαστήρια, φορείς επίλυσης διαφορών, εποπτικοί και ρυθμιστικοί φορείς μας, ελεγκτές μας και κάθε μέρος το οποίο έχει διορισθεί ή το οποίο έχει ζητηθεί, από τους εποπτικούς και ρυθμιστικούς μας φορείς να διεξάγει έρευνες ή ελέγχους επί των δραστηριοτήτων μας,
 • άλλα μέρη εμπλεκόμενα σε διενέξεις, συμπεριλαμβανομένων αμφισβητούμενων συναλλαγών,

 Για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρούμε τις πληροφορίες/προσωπικά σας δεδομένα

Αποθηκεύουμε και διατηρούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με την πολιτική μας περί της τήρησης δεδομένων. Για παράδειγμα, θα τηρούμε τα βασικά εργασιακά σας δεδομένα για ένα εύλογο και αναγκαίο ελάχιστο χρονικό διάστημα διατήρησης των σχετικών δεδομένων σας πέντε ετών (5) από τη λήξη της σχέσης μας μαζί σας. Αυτό μας διευκολύνει να συμμορφωνόμαστε με τις νόμιμες και κανονιστικές απαιτήσεις ή να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα όπου χρειάζεται για τους νόμιμους σκοπούς μας, όπως έκδοση φορολογικών καταστάσεων και έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας και η αντιμετώπιση οποιωνδήποτε διαφορών ή επιφυλάξεων, οι οποίες τυχόν ανακύψουν.

Υπάρχει περίπτωση να χρειάζεται να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για μεγαλύτερη χρονική περίοδο όπου χρειαζόμαστε τις πληροφορίες για να συμμορφωνόμαστε με τις κανονιστικές ή νόμιμες απαιτήσεις ή όπου τυχόν τις χρειαζόμαστε για τους νόμιμους σκοπούς μας, π.χ. για να μας βοηθήσουν να απαντήσουμε σε ερωτήματα ή καταγγελίες, να ανταποκριθούμε σε αιτήματα εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών, κλπ.

Εφόσον δε χρειάζεται να διατηρήσουμε τις πληροφορίες για αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να τις καταστρέψουμε, διαγράψουμε ή να τις ανωνυμοποιήσουμε άμεσα με κατάλληλα κι επαρκή μέτρα ασφαλείας.

 Διασυνοριακή διαβίβαση των πληροφοριών/προσωπικών σας δεδομένων

Οι πληροφορίες σας μπορεί να διαβιβασθούν και να αποθηκευτούν σε τοποθεσίες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένων χωρών οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας για προσωπικές πληροφορίες. Όταν το πράττουμε αυτό, θα διασφαλίζουμε ότι υφίσταται ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας και ότι η διαβίβαση είναι νόμιμη. Μπορεί να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας με αυτόν τον τρόπο για να εκτελέσουμε τη σύμβασή μας μαζί σας, να εκπληρώσουμε μια έννομη υποχρέωση, να προστατεύσουμε το δημόσιο συμφέρον και/ή για τα έννομα συμφέροντα μας. Σε ορισμένες χώρες ο νόμος μπορεί να μας υποχρεώνει να μοιραζόμαστε συγκεκριμένες πληροφορίες, π.χ. με τις φορολογικές αρχές. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις θα μοιραστούμε τις πληροφορίες σας μόνο με πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα επ’ αυτών.

Πολιτική Cookies

Η παρούσα πολιτική σκοπό έχει την ενημέρωση των επισκεπτών για τη χρήση cookies.
Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε τις ιστοσελίδες μας πιο λειτουργικές και φιλικές για τους επισκέπτες μας, για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, για την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και για την ανάλυση της κίνησής τους.
Παρακάτω οι επισκέπτες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το τι είναι τα cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε κάθε φορά που περιηγούνται στις ιστοσελίδες μας, ώστε να αποφασίσουν αν επιθυμούν τα cookies στη συσκευή τους.

Τι είναι τα cookies
Tα cookies είναι μικρά κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (server) της Εταιρίας μας στον τερματικό εξοπλισμό των επισκεπτών, με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή (browser) τους. Κυρίως, συνεισφέρουν στο να κάνουν την εμπειρία πλοήγησης τους πιο αποτελεσματική. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, είναι επιτρεπτή η αποθήκευση μόνο των απαραίτητων cookies στις συσκευές των επισκεπτών για τη λειτουργία των ιστοσελίδων
Κυρίως, συνεισφέρουν στο να κάνουν την εμπειρία πλοήγησης τους πιο αποτελεσματική. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, είναι επιτρεπτή η αποθήκευση μόνο των απαραίτητων cookies στις συσκευές των επισκεπτών για τη λειτουργία των ιστοσελίδων. Για όλους τους άλλους τύπους cookies απαιτείται η συναίνεσή των επισκεπτών.

Κατηγορίες cookies

 • «Αναγκαία» (Necessary): cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τις βασικές λειτουργίες μιας ιστοσελίδας (π.χ. session cookie). Χωρίς αυτά, δεν είναι εφικτή η παροχή των υπηρεσιών της ιστοσελίδας προς τους επισκέπτες ή η ιστοσελίδα δε μπορεί να λειτουργήσει σωστά.
 • «Προτιμήσεις» (Preference): cookies τα οποία επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να “θυμάται” πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνισή της, όπως προτιμώμενη γλώσσα ή περιοχή στην οποία βρίσκονται οι επισκέπτες.
 • «Στατιστικά» (Statistics): cookies τα οποία βοηθούν στην κατανόηση της αλληλεπίδρασης των επισκεπτών με την ιστοσελίδα. Τα δεδομένα που συλλέγονται τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται ανώνυμα. 

Τα cookie σε αυτόν τον ιστότοπο είναι απενεργοποιημένα.
Αυτή η απόφαση μπορεί να αντιστραφεί ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί "Αποδοχή όλων" ή "Άνοιγμα Ρυθμίσεων Cookies".

Συλλογή και Χρήση Cookies 

 • Όλα τα δεδομένα, που συλλέγουμε από την χρήση cookies μέσω των ιστοσελίδων μας, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπο του εκάστοτε επισκέπτη.  
 • Η Εταιρία μας δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.
 • Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies για να επικοινωνήσουμε με τους επισκέπτες των ιστοσελίδων μας μέσω αλληλογραφίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή άλλου μέσου επικοινωνίας. 
  Υπεύθυνος Επεξεργασίας για κάθε cookie θεωρείται ο αντίστοιχος πάροχος του και ως εκ τούτου είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των επισκεπτών όσον αφορά στη διαβίβαση τους σε τρίτους αποδέκτες. Αναφορικά με τα cookies των οποίων πάροχος είναι η Dekra-Akademie Ε.Π.Ε.,  αποδέκτης αυτών είναι μόνο η ίδια η Εταιρία.

Συγκατάθεσή για αποδοχή της παραπάνω χρήσης cookies

Οι επισκέπτες ενημερώνονται την πρώτη φορά που εισέρχονται στις ιστοσελίδες μας, με σχετική αναφορά στο κάτω μέρος της σελίδας, ότι για την εύρυθμη λειτουργία τους χρησιμοποιούν μόνο τα αναγκαία cookies.
Δίνεται όμως επίσης η δυνατότητα στους επισκέπτες να επιλέξουν και να αποδεχτούν περισσότερες κατηγορίες cookies (Προτιμήσεις, Στατιστικά) που επιθυμούν, επιπλέον των Αναγκαίων.
Αναλυτικές περιγραφές των κατηγοριών cookies και λεπτομερής αναφορά για κάθε ένα από αυτά, παρέχεται στην επιλογή «Ρυθμίσεις Cookies». Στην περίπτωση όπου οι επισκέπτες δεν επιλέξουν κάποια από τις επιλογές των cookies και συνεχίσουν την πλοήγηση τους, τότε θα γίνει χρήση μόνο των αναγκαίων cookies.

Ανά πάσα στιγμή, οι επισκέπτες  μπορούν να απενεργοποιήσουν τη χρήση cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή τους, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω ή να αλλάξουν τις επιλογές τους μέσω των συνδέσμων «Ρυθμίσεις Cookies» που εμφανίζονται σαν εικονίδιο στο κάτω αριστερό μέρος όλων των υποσελίδων των ιστοσελίδων μας.

Διάρκεια - Λήξη 
Για κάθε ένα χρησιμοποιούμενο cookie αναγράφεται η διάρκεια του στο πεδίο «COOKIE EXPIRATION». Ανάλογα με τη διάρκεια τους τα χρησιμοποιούμενα από την  Dekra-Akademie Ε.Π.Ε., μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε:
«Προσωρινά» (session cookies): cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν οι επισκέπτες κλείσουν το φυλλομετρητή τους. 
«Έμμονα» (persistent cookies): cookies που παραμένουν μόνιμα αποθηκευμένα στον τερματικό εξοπλισμό των επισκεπτών.
«Περιορισμένης Διάρκειας»: cookies που παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό εξοπλισμό των επισκεπτών για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα π.χ 1 ημέρα ή 2 έτη κτλ.
 
Επιπλέον, η αυτόματη επανεμφάνιση του παραθύρου επιλογής των συναινέσεων των επισκεπτών αναφορικά με τις προτιμήσεις τους (θετικές ή αρνητικές) σχετικά με τα cookies, πραγματοποιείται έπειτα από την παρέλευση ενός (1) έτους από τις αρχικές τους επιλογές.

Απενεργοποίηση χρήσης cookies μέσω φυλλομετρητών
Εκτός των επιλογών που παρέχονται στους επισκέπτες μέσω των συνδέσμων «Αλλαγή συγκατάθεσης» ή «Ανάκληση συγκατάθεσης» που εμφανίζονται στο κάτω αριστερό μέρος όλων των υποσελίδων των ιστοσελίδων μας, μπορούν επιπλέον να ρυθμίσουν τον εκάστοτε φυλλομετρητή (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari, Safari for iPad and iPhone) που χρησιμοποιούν ώστε να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν τη χρήση cookies. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, παρέχονται στις ιστοσελίδες http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και http://www.allaboutcookies.org/

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης πολιτικής «Πολιτική Cookies» μπορεί να μεταβληθεί οποιαδήποτε στιγμή, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρουν οι δικτυακοί μας τόποι. Για το λόγο αυτό οφείλετε να ελέγχετε συχνά το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ώστε να είστε ενήμεροι κάθε στιγμή για την πολιτική που ισχύει.

Ασφάλεια Δεδομένων

Μέτρα ασφαλείας για την προστασία δεδομένων που προσφέρονται από τον πάροχο φιλοξενίας της ιστοσελίδας και από την DEKRA Akademie Ε.Π.Ε.

Τα δεδομένα που φιλοξενούνται στην υποδομή του παρόχου, αποθηκεύονται σε διακομιστές που προστατεύονται με τα ισχυρότερα δυνατά μέτρα ασφαλείας. Συγκεκριμένα:

 • Η φιλοξενία της ιστοσελίδας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έκδοση/διαχείριση πιστοποιητικών SSL παρέχονται μέσω ιδιωτικής υποδομής (διαδικτυακοί εξυπηρετητές/servers) και μακροχρόνια ενοικιαζόμενων υποδομών που φιλοξενούνται σε κέντρα δεδομένων (datacenters) τρίτων, στην Ελλάδα και την Ε.Ε., σε ιδιωτικές καμπίνες (rack).
 • Η πρόσβαση στα γραφεία τους και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές περιορίζεται στους υπαλλήλους της εταιρείας.
 • Η διαβάθμιση της πρόσβασης κάθε χρήστη στα συστήματα της γίνεται βάσει του ρόλου του στην εταιρεία (role-based access control). Η διαβαθμισμένη πρόσβαση ρυθμίζει τα δικαιώματα πρόσβασης, τόσο στα εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές της εταιρίας όσο και στο εξωτερικό διαδίκτυο (internet) και στους servers της εταιρίας.
 • Η αποθήκευση και η πρόσβαση στους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι για πρόσβαση σε ιστοσελίδες, τοπικά εγκατεστημένες εφαρμογές και διαχειριστικά υπηρεσιών και servers, γίνεται με ασφαλή τρόπο με τη χρήση ειδικού λογισμικού διαχείρισης κωδικών που δημιουργεί πολύ ισχυρούς, μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση AES 256 bit για την αποθήκευσή τους, ενώ η αποκρυπτογράφηση πραγματοποιείται μόνο σε τοπικό επίπεδο συσκευών ενώ γίνεται παράλληλα χρήση εφαρμογών ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA), όπως το Google Authenticator, Authy και Microsoft Authenticator.
 • Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στα γραφεία τους έχουν ρυθμιστεί ώστε η αδράνεια για 5 λεπτά (π.χ. στην απουσία του χειριστή του) να κλειδώνει τον υπολογιστή και να ζητείται ο κωδικός του χρήστη του.
 • Έχουμε εγκατεστημένο ισχυρό πρόγραμμα antivirus σε όλους τους Η/Υ μας, με τις τελευταίες ενημερώσεις για την προστασία από απειλές, όπως ιοί, ransomware και εν γένει κακόβουλο λογισμικό.
 • Όλοι οι υπάλληλοι έχουν υπογράψει Συμφωνητικό Eμπιστευτικότητας και έχουν λάβει υποχρεωτική εκπαίδευση για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια και τον χειρισμό των προσωπικών δεδομένων.
 • Τα συνεργαζόμενα data centers διαθέτουν προηγμένα συστήματα φυσικής και ψηφιακής ασφάλειας και αυστηρή πολιτική παρακολούθησης για την πρόσβαση σε κάθε χώρο του κτιρίου, έτσι τα δεδομένα και ο εξοπλισμός τους είναι προστατευμένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κλοπή, βανδαλισμό, καταστροφές ή άλλα περιστατικά.
 • Τα συνεργαζόμενα data centers διαθέτουν πιστοποίηση ISO 27001 ή/και ISO 9001/PCI DSS.
 • Τα συνεργαζόμενα data centers διαθέτουν πλεονάζουσες (Ν+1, 2Ν) και εφεδρικές πηγές ψύξης και παροχής/σταθεροποίησης ενέργειας και δικτύου.
 • Πραγματοποιείται τακτική εφαρμογή πρόσφατων (και σταθερών) ενημερώσεων λογισμικού, security updates, service packs και hot fixes, αμέσως μόλις δημοσιευτούν.
 • Σε όλους τους servers του παρόχου φιλοξενίας, γίνεται συνεχής (σε 24ωρη βάση) αυτόματη εκτέλεση διεργασιών, που ελέγχουν για αποτυχίες ελέγχου ταυτότητας σύνδεσης (failed logins) σε όλες τις υπηρεσίες των server (mail server, ftp, ssh, ιστοσελίδες, κτλ) και αποκλείονται προσωρινά ή μόνιμα οι IP διευθύνσεις από τις οποίες γίνονται οι απόπειρες σύνδεσης.
 • Εφαρμόζουμε προγραμματισμένη και συστηματική λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup) των δεδομένων των Η/Υ μας, για την επαναφορά τους μετά από τυχόν ξαφνική βλάβη. Εκτός από τις προγραμματισμένες και τακτικές λήψεις αντιγράφων ασφαλείας, γίνεται έκτακτη λήψη αντιγράφου (snapshot) λίγο πριν ξεκινήσουμε μια σημαντική αναβάθμιση ή μια μετάπτωση δεδομένων.
Πρόσθετα μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί κουμπιά για τα ακόλουθα κοινωνικά δίκτυα:

Facebook
Facebook Inc.,
1601 S. California Ave,
Palo Alto,
CA 94304,
USA

YouTube
YouTube, LLC,
901 Cherry Ave.,
San Bruno CA 94066,
USA

Instagram
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour,
Dublin 2
Ireland

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε μια σειρά τεχνολογιών που προσφέρονται από διάφορους παρόχους για την υποστήριξη της ανάλυσης ιστότοπων και της παρακολούθησης χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών που προσφέρονται από τους παρακάτω παρόχους.
Εάν επιθυμείτε να αποτρέψετε ή να ελέγξετε τη χρήση αυτών των τεχνολογιών, ακολουθήστε τους συνδέσμους που αναφέρονται παρακάτω και αφορούν το συγκεκριμένο πάροχο:

Facebook (Facebook, Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304, USA) Privacy Policy (link is external)Plug-in (link is external)Opt-out (link is external)

Google Analytics (Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Privacy Policy (link is external)Opt-out (link is external)

YouTube (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066, USA)  Privacy Policy (link is external)

Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) Privacy Policy (link is external)

 

Διαγραφή δεδομένων

Αποθηκεύουμε και διατηρούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με την πολιτική μας περί της τήρησης δεδομένων. Για παράδειγμα, θα τηρούμε τα βασικά εργασιακά σας δεδομένα για ένα εύλογο και αναγκαίο ελάχιστο χρονικό διάστημα διατήρησης των σχετικών δεδομένων σας πέντε ετών (5) από τη λήξη της σχέσης μας μαζί σας. Αυτό μας διευκολύνει να συμμορφωνόμαστε με τις νόμιμες και κανονιστικές απαιτήσεις ή να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα όπου χρειάζεται για τους νόμιμους σκοπούς μας, όπως έκδοση φορολογικών καταστάσεων και έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας και η αντιμετώπιση οποιωνδήποτε διαφορών ή επιφυλάξεων, οι οποίες τυχόν ανακύψουν.

Υπάρχει περίπτωση να χρειάζεται να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για μεγαλύτερη χρονική περίοδο όπου χρειαζόμαστε τις πληροφορίες για να συμμορφωνόμαστε με τις κανονιστικές ή νόμιμες απαιτήσεις ή όπου τυχόν τις χρειαζόμαστε για τους νόμιμους σκοπούς μας, π.χ. για να μας βοηθήσουν να απαντήσουμε σε ερωτήματα ή καταγγελίες, να ανταποκριθούμε σε αιτήματα εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών, κλπ.

Εφόσον δε χρειάζεται να διατηρήσουμε τις πληροφορίες για αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να τις καταστρέψουμε, διαγράψουμε ή να τις ανωνυμοποιήσουμε άμεσα με κατάλληλα κι επαρκή μέτρα ασφαλείας.

Δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Τα δικαιώματά σας έναντι στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Υπό την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα:

 1. να ελέγχετε εάν και τι είδους προσωπικά σας δεδομένα διατηρούμε στην κατοχή μας και να έχετε πρόσβαση ή να αιτείστε αντίγραφα των προσωπικών αυτών σας δεδομένων,
 2. να απαιτείτε διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που είναι ανακριβή ή αποκτήθηκαν με μέσα μη συμμορφούμενα στις ισχύουσες ρυθμίσεις,
 3. να ζητάτε να περιορίζουμε τη συγκέντρωση, την επεξεργασία ή τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων,
 4. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να μην επιτρέπετε για νόμιμους λόγους την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
 5. να αιτείστε τη μεταφορά των δεδομένων σας,
 6. να γνωρίζετε την ταυτότητα των τρίτων προσώπων στα οποία έχουν μεταφερθεί τα προσωπικά σας δεδομένα,
 7. να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα ως άνω δικαιώματά σας υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στη διεύθυνση DEKRA AKADEMIE ΕΠΕ, Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 38, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 41.  Για οποιοδήποτε θέμα έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ή/και για διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είτε τηλεφωνικώς +30 2310814714 είτε μέσω email στη διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης και να περιέρχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες (π.χ. δεδομένα που χρειάζονται διόρθωση κλπ.)

Η  εταιρία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το αίτημά σας να απαντηθεί χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) μήνες ακόμη, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Εάν υποβάλλετε το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η απάντηση θα σας παρέχετε, εάν είναι δυνατόν με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν ζητηθεί κάτι διαφορετικό (π.χ. έγγραφη επιστολή)

Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε, επίσης, το δικαίωμα υποβολής παραπόνου  προς την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επισκεπτόμενοι  την ιστοσελίδα www.dpa.gr ή στη ρυθμιστική αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της χώρας όπου διαμένετε ή εργάζεστε.

Τροποποίηση αυτής της πολιτικής απορρήτου δεδομένων

Αλλαγές στην πολιτική μας

H παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων επικαιροποιείται ανά διαστήματα και μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τυχόν μεταβολές στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας συνιστούμε λοιπόν να ελέγχετε ανά τακτικά χρονικά διαστήματα τη σελίδα της Πολιτικής Απορρήτου ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί και να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε με αυτές. Η τρέχουσα έκδοση έχει ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2021.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Εάν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα αναφέρουμε στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Ασφαλείας ή για να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

DEKRA Akademie Ε.Π.Ε.
Βασ. Όλγας 38, 546 41 Θεσσαλονίκη
Tηλ.: +30 2310814714 * Φαξ: +30 2310814914
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

απευθυνόμενοι "Υπ’ όψιν του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων"

Παράρτημα –Πώς επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες/προσωπικά σας δεδομένα

Παράρτημα -Πώς επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας

 • Για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας: Αυτό θα πράττουμε, προκειμένου να εκτελέσουμε τη σύμβασή μας μαζί σας.
 • Εμπορική προώθηση (Μάρκετινγκ): Θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με προϊόντα και υπηρεσίες της DEKRA Akademie ΕΠΕ και επίσης σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες από τους συνεργάτες μας και άλλα σχετικά τρίτα μέρη. Η νόμιμη βάση προς τούτο είναι το έννομο συμφέρον μας. Μπορεί να χρειαστούμε τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνήσουμε μέσω ορισμένων καναλιών/διαύλων και πάντα θα διασφαλίζουμε να πραγματοποιηθεί αυτό μέχρι το σημείο που χρειάζεται. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη σχετικά με το πώς λαμβάνετε μηνύματα εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) ή να επιλέξετε να σταματήσετε να τα λαμβάνετε ανά πάσα στιγμή. Για να κάνετε αυτή την αλλαγή, επικοινωνήστε μαζί μας.

Προστασία των έννομων δικαιωμάτων μας: Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας, π.χ. στην περίπτωση της υπεράσπισης ή της προστασίας των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων για δικαστική ενέργεια, ή για διαχείριση καταγγελιών ή διαφορών. Θα το πράξουμε αυτό επί τη βάσει του ότι είναι προς το έννομο συμφέρον μας

© Dekra Akademie. All rights reserved. Design by Digitanet.