Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας


Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας. Η DEKRA Akademie Ε.Π.Ε τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών των ιστοσελίδων της (domain dekraakademie.gr, dekra-akademie.gr) Ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου και σε περίπτωση διαφωνίας να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως θεωρείται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του.
Ο Δικτυακός τόπος είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της DEKRA Akademie Ε.Π.Ε. και είναι διαθέσιμος σε εσάς με σκοπό την πληροφόρησή σας, την επικοινωνία σας με την DEKRA Akademie Ε.Π.Ε.
Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς τον νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, σχεδίων, φωτογραφιών και απεικονίσεων, αποτελεί, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πνευματική ιδιοκτησία της DEKRA Akademie Ε.Π.Ε. ή περιλαμβάνεται στον τόπο αυτό κατόπιν άδειας του δικαιούχου τους. Συνεπώς, κάθε χρήση ή αναπαραγωγή τους, είτε ολική είτε τμηματική, για οποιοδήποτε σκοπό ή με οποιαδήποτε μέσα, απαγορεύεται ρητά και αυστηρά, και διώκεται βάσει των σχετικών νόμων.

Οι ιστοσελίδες που απαρτίζουν τον Δικτυακό τόπο και όλο το περιεχόμενό τους (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, χωρίς να περιορίζεται σ’ αυτά, των κειμένων, γραφικών και ήχων) ανήκουν στην DEKRA Akademie Ε.Π.Ε. ή περιλαμβάνουν υλικό, η χρήση του οποίου έχει εξουσιοδοτηθεί σε αυτή.

Απαγορεύεται ρητά η τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, προβολή, παρουσίαση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αδειοδότηση, μεταφορά ή πώληση οποιωνδήποτε πληροφοριών, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών, συνολικά ή τμηματικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του Δικαιούχου. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεταφόρτωση ή εκτύπωση του υλικού που περιλαμβάνεται στον Δικτυακό τόπο αποκλειστικά για προσωπικούς και πληροφοριακούς σκοπούς και με την προϋπόθεση της διατήρησης του σεβασμού των πνευματικών και λοιπών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η πώληση, διανομή, τροποποίηση ή αναπαραγωγή, συνολικά ή τμηματικά, σε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο για εμπορικούς σκοπούς

Περιορισμός ευθύνης δικτύου

Το περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου διατίθεται «ως έχει» και η εταιρεία DEKRA Akademie Ε.Π.Ε. δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Δικαιούχου για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του Δικτυακού μας τόπου. Η χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη.

Η DEKRA Akademie Ε.Π.Ε. σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιον άλλο δικτυακό τόπο ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Ο Δικτυακός μας τόπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω κατάλληλων συνδέσμων (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά προς διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου. Οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι, υπόκεινται στους όρους χρήσης αυτών των δικτυακών τόπων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του δικτυακού μας τόπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης του Δικτυακού τόπου αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων τους, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες

Ο επισκέπτης/χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET). Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Δικτυακό μας τόπο, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη/επισκέπτη, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

© Dekra Akademie. All rights reserved. Design by Digitanet.