Η DEKRA Akademie ΕΠΕ στην Ελλάδα

DEKRA Akademie ΕΠΕ

Η διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας αποτελεί βασική υποχρέωση κάθε σύγχρονης χώρας για την γρήγορη επαγγελματική ένταξη των νέων. Το ίδιο απαραίτητη είναι και η διαρκής επιμόρφωση των νέων επιστημόνων και επαγγελματιών για να μπορούν να διατηρούν την ανταγωνιστικότητά τους.

Σε αυτούς τους στόχους επικεντρώνεται η δραστηριότητα της DEKRA Akademie. Έχοντας κατακτήσει κυρίαρχη θέση στο χώρο της στη Γερμανία, τα τελευταία χρόνια η DEKRA Akademie έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Έτσι από τον Ιούλιο του 2014 λειτουργεί θυγατρική της εταιρεία και στην Ελλάδα, η DEKRA Akademie ΕΠΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, και πλέον και υποκατάστημα στην Αθήνα.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, η DEKRA Akademie συνεργάζεται με θεσμικούς κρατικούς φορείς, Δήμους, Περιφέρειες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επαγγελματικές ενώσεις, επιχειρήσεις και επαγγελματικές σχολές για εκπαιδευτικά προγράμματα στους τομείς της αγροτικής παραγωγής και του εμπορίου αγροτικών προϊόντων, του τουρισμού, της υγείας (παραϊατρικά επαγγέλματα) και της διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Εκτός από σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η DEKRA Akademie προσφέρει υποστήριξη για ένταξη σε σχετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για εύρεση εργαλείων χρηματοδότησης και βοήθεια στις διαδικασίες πιστοποίησης της κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευομένων.

© Dekra Akademie. All rights reserved. Design by Digitanet.