Το γραφείο μετάφρασης και διερμηνείας ''ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ'' έλαβε την πιστοποίηση DEKRA

Το γραφείο μετάφρασης και διερμηνείας ''ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ'' διατηρεί την έδρα του στην Θεσσαλονίκη, παρέχοντας μεταφραστικές υπηρεσίες σε όλες τις γλώσσες, με ταχύτητα, εξειδίκευση και συνέπεια.

Οι μεταφράσεις καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος αναγκών, είτε μεταφράσεις εγγράφων, ιστοσελίδων, αλλά και εξειδικευμένα κείμενα σε τομείς που αφορούν: ιατρικές μεταφράσεις, νομικές μεταφράσεις, φαρμακευτικές μεταφράσεις και όλων των ειδών μεταφράσεις. Στην ταχύτατη καθιέρωση του στον χώρο, συνέβαλε καθοριστικά το έμψυχο δυναμικό του, το οποίο αποτελείται από επαγγελματίες μεταφραστές, οι οποίοι είναι έτοιμοι να αναλάβουν όλες τις υποθέσεις.

Μία από τις σημαντικές ενέργειες που υλοποίησε για την επιχειρηματική της συνέχεια και αξιοπιστία, ήταν η πιστοποίηση των εγκαταστάσεών του με το Ολοκληρωμένο Σχήμα Πιστοποίησης DEKRA Standard Trusted Facility. Ως εκ τούτου, έγινε το πρώτο γραφείο στον χώρο της μετάφρασης και διερμηνείας που έλαβε την πιστοποίηση, εφαρμόζοντας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και πρακτικές του ΠΟΥ και του ΕΟΔΥ, με την στενή καθοδήγηση και υποστήριξη της DEKRA. Ο σεβασμός προς τους πελάτες και το προσωπικό είναι στις κύριες αξίες του μεταφραστικού γραφείου ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ.

Η DEKRA συνεχίζει να εργάζεται μεθοδικά για την προετοιμασία των επιχειρήσεων, στην προσαρμογή των διαδικασιών τους στα οριζόμενα από τον ΕΟΔΥ πρωτόκολλα, φροντίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργεία τους. Σας ευχαριστούμε που φροντίζετε για την ασφάλεια όλων μας.

© Dekra Akademie. All rights reserved. Design by Digitanet.