Ασφαλίζοντας Ηλεκτρικά - Σεμινάριο Ηλεκτροκίνησης

Ο όμιλος Allianz και η DEKRA, o μεγαλύτερος μη-εισηγμένος φορέας Δοκιμών, Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων (TIC) παγκοσμίως, μέσω της θυγατρικής DEKRA Akademie ΕΠΕ ενώνουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες υγείας και ασφάλειας, στην οδική βοήθεια όλων των οχημάτων Υψηλής Τάσης.

Η DEKRA ανέπτυξε ένα εκπαιδευτικό πρότυπο για την ασφάλεια στην εργασία του προσωπικού και των συνεργατών της Allianz, το οποίο αξιοποίησε την σύγχρονη τεχνολογία, μέσω της διαδραστικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας της DEKRA σε συνδυασμό με ένα 8ωρο τεχνικό σεμινάριο, με τη χρήση VR, αλλά και 3 διαφορετικών οχημάτων.

Η προετοιμασία των εκπαιδευόμενων εμπεριείχε θέματα που αφορούν τον  κατάλληλο χειρισμό οχημάτων Υψηλής Τάσης, ρυμούλκηση και ανάκτηση των οχημάτων, γνώσεις ηλεκτροτεχνολογίας ενώ επισημάνθηκαν οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά τον χειρισμό οχημάτων Υψηλής Τάσης. Οι εκπαιδευόμενοι στη συνέχεια κατάφεραν να εξασκηθούν στην αποσύνδεση οχήματος αρχίκά με τη χρήση εικονικής πραγματικότητας για την απόκτηση της εμπειρίας και στη συνέχεια σε πραγματικά οχήματα υψηλής τάσης: TESLA model y, Volswagen i3, TOYOTA Prius.  

Η κατάρτιση των εκπαιδευόμενων ολοκληρώθηκε με την πιστοποίηση και τεκμηρίωση με την σφραγίδα της DEKRA.

Το τεχνικό σεμινάριο ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με την εγνωσμένου κύρους ΤΕΚ της ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ.

Το νέο σεμινάριο ηλεκτροκίνησης της DEKRA 

Η DEKRA αντιλαμβανόμενη τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και τις ανάγκες στην εκπαίδευση για την ασφαλή χρήση και λειτουργία ηλεκτρικών, υβριδικών και οχημάτων καυσίμου, παρέχει πιστοποιημένα σεμινάρια προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε εταιρίας. 

Με την αφορμή αυτή, έχει σχεδιάσει ένα νέο τελευταίας τεχνολογίας σεμινάριο ηλεκτροκίνησης, το οποίο μεταφέρει όλες τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζονται οι χειριστές, προμηθευτές, οδηγοί, επισκευαστές, τεχνικοί και όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν με τον χώρο της ηλεκτροκίνησης. 

Επόμενα σεμινάρια προγραμματίζονται προσεχώς! Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο σεμινάριο ηλεκτροκίνησης, πατήστε εδώ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Dekra Akademie. All rights reserved. Design by Digitanet.